شناسنامه تنفس
 
نام تنفس
تماس با من
جنسیت زن
سن
درباره من وقتی دست ناتوانی را می گیریم و یا با عشقی خالصانه به حرف های انسانی تنها و درمانده گوش می سپاریم یا گره از کار کسی می گشاییم ٬پروردگار مجال حضور بر زمین یافته است....

کشور ایران  
شهر تهران

تحصیلات  
شغل مشاور -محقق دفاع مقدس  
سرگرمی ها  
علاقه مندی ها